Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.thephotofoundry.com

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung

Miền: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
 
Nhập số ngày cần truy vấn, Bạn có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt. Xem tần suất chi tiết theo miền bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, theo lô)

00
   1.52% (3 lượt)
02
   2.02% (4 lượt)
03
   1.01% (2 lượt)
04
   2.53% (5 lượt)
05
   1.52% (3 lượt)
06
   0.51% (1 lượt)
08
   1.01% (2 lượt)
09
   1.01% (2 lượt)
10
   0.51% (1 lượt)
11
   1.52% (3 lượt)
12
   1.52% (3 lượt)
13
   1.01% (2 lượt)
14
   1.01% (2 lượt)
15
   1.01% (2 lượt)
16
   1.01% (2 lượt)
17
   0.51% (1 lượt)
18
   1.52% (3 lượt)
19
   0.51% (1 lượt)
21
   1.52% (3 lượt)
22
   4.55% (9 lượt)
23
   1.01% (2 lượt)
24
   0.51% (1 lượt)
25
   1.01% (2 lượt)
26
   1.52% (3 lượt)
27
   2.53% (5 lượt)
28
   1.01% (2 lượt)
29
   0.51% (1 lượt)
31
   1.52% (3 lượt)
32
   0.51% (1 lượt)
33
   1.01% (2 lượt)
34
   1.01% (2 lượt)
35
   0.51% (1 lượt)
36
   0.51% (1 lượt)
37
   1.52% (3 lượt)
38
   1.01% (2 lượt)
39
   1.52% (3 lượt)
40
   1.01% (2 lượt)
41
   2.02% (4 lượt)
42
   0.51% (1 lượt)
43
   0.51% (1 lượt)
44
   0.51% (1 lượt)
45
   1.01% (2 lượt)
46
   0.51% (1 lượt)
47
   1.01% (2 lượt)
48
   2.02% (4 lượt)
49
   0.51% (1 lượt)
50
   0.51% (1 lượt)
51
   1.52% (3 lượt)
52
   0.51% (1 lượt)
53
   0.51% (1 lượt)
54
   0.51% (1 lượt)
55
   2.02% (4 lượt)
56
   1.01% (2 lượt)
57
   1.01% (2 lượt)
59
   1.52% (3 lượt)
60
   1.52% (3 lượt)
61
   1.01% (2 lượt)
62
   1.01% (2 lượt)
63
   0.51% (1 lượt)
64
   0.51% (1 lượt)
65
   0.51% (1 lượt)
67
   1.01% (2 lượt)
68
   1.01% (2 lượt)
69
   1.52% (3 lượt)
70
   0.51% (1 lượt)
71
   1.52% (3 lượt)
72
   1.52% (3 lượt)
74
   0.51% (1 lượt)
75
   0.51% (1 lượt)
76
   2.02% (4 lượt)
77
   0.51% (1 lượt)
78
   1.01% (2 lượt)
79
   1.01% (2 lượt)
82
   0.51% (1 lượt)
83
   1.52% (3 lượt)
84
   1.01% (2 lượt)
85
   1.01% (2 lượt)
86
   1.01% (2 lượt)
87
   0.51% (1 lượt)
88
   1.52% (3 lượt)
89
   1.01% (2 lượt)
90
   0.51% (1 lượt)
91
   1.52% (3 lượt)
92
   0.51% (1 lượt)
93
   1.52% (3 lượt)
94
   0.51% (1 lượt)
96
   1.01% (2 lượt)
97
   2.02% (4 lượt)
98
   2.02% (4 lượt)
99
   1.52% (3 lượt)

Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2 đến ngày 20/03/2023

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

22 ( 5 Lần ) Tăng 1
27 ( 5 Lần ) Tăng 1
02 ( 4 Lần ) Tăng 1
76 ( 4 Lần ) Tăng 3
48 ( 3 Lần ) Không tăng
55 ( 3 Lần ) Không tăng
60 ( 3 Lần ) Không tăng
71 ( 3 Lần ) Tăng 1
72 ( 3 Lần ) Tăng 2
88 ( 3 Lần ) Không tăng
91 ( 3 Lần ) Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

22 ( 9 Lần ) Không tăng
27 ( 6 Lần ) Tăng 1
69 ( 6 Lần ) Giảm 1
04 ( 5 Lần ) Tăng 1
21 ( 5 Lần ) Tăng 1
39 ( 5 Lần ) Giảm 1
48 ( 5 Lần ) Không tăng
55 ( 5 Lần ) Tăng 1
76 ( 5 Lần ) Tăng 3

Các cặp số ra liên tiếp:

22 ( 5 Ngày ) ( 9 lần )
48 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
27 ( 3 Ngày ) ( 5 lần )
91 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
00 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
02 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
03 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
12 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
21 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
55 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
76 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
83 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
98 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

80      ( 7 ngày )
07      ( 6 ngày )
20      ( 6 ngày )
58      ( 6 ngày )
81      ( 6 ngày )
95      ( 6 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
15 Lần 0
0 8 Lần 0
12 Lần 1
1 14 Lần 0
19 Lần 1
2 19 Lần 4
7 Lần 5
3 10 Lần 0
11 Lần 0
4 9 Lần 0
11 Lần 2
5 10 Lần 2
10 Lần 3
6 13 Lần 1
17 Lần 6
7 13 Lần 0
10 Lần 3
8 19 Lần 0
14 Lần 1
9 11 Lần 3
kLspareroom samantharosen fLoor-crafts musikmasakini x2yachtcharter anticariatadis industriaskLc micheLewweinstein debtfreetribe scigroupbreaks edxmagnetics monsieurhonda deposondisc womansshoppingdirectory davidvandeveLde homeoonLine nuschesewine bahrambeyzaie traveLphotoshots grizzLygary Loveandmoneyband iLcerchiobLu dr-studio