Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.thephotofoundry.com

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc

Miền: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
 
Nhập số ngày cần truy vấn, Bạn có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt. Xem tần suất chi tiết theo miền bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)

01
   1.48% (2 lượt)
02
   0.74% (1 lượt)
03
   1.48% (2 lượt)
04
   2.96% (4 lượt)
05
   1.48% (2 lượt)
06
   2.22% (3 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
08
   2.22% (3 lượt)
09
   1.48% (2 lượt)
10
   1.48% (2 lượt)
11
   1.48% (2 lượt)
12
   1.48% (2 lượt)
13
   0.74% (1 lượt)
17
   0.74% (1 lượt)
18
   1.48% (2 lượt)
19
   0.74% (1 lượt)
20
   0.74% (1 lượt)
21
   1.48% (2 lượt)
22
   2.22% (3 lượt)
23
   2.22% (3 lượt)
26
   1.48% (2 lượt)
27
   0.74% (1 lượt)
29
   1.48% (2 lượt)
31
   1.48% (2 lượt)
32
   1.48% (2 lượt)
33
   1.48% (2 lượt)
34
   2.96% (4 lượt)
37
   1.48% (2 lượt)
38
   0.74% (1 lượt)
41
   0.74% (1 lượt)
42
   2.22% (3 lượt)
43
   1.48% (2 lượt)
44
   2.22% (3 lượt)
45
   0.74% (1 lượt)
46
   1.48% (2 lượt)
47
   1.48% (2 lượt)
48
   1.48% (2 lượt)
50
   1.48% (2 lượt)
52
   0.74% (1 lượt)
54
   0.74% (1 lượt)
56
   3.70% (5 lượt)
58
   0.74% (1 lượt)
60
   2.22% (3 lượt)
61
   0.74% (1 lượt)
62
   1.48% (2 lượt)
63
   2.22% (3 lượt)
65
   0.74% (1 lượt)
67
   0.74% (1 lượt)
69
   0.74% (1 lượt)
70
   1.48% (2 lượt)
72
   2.22% (3 lượt)
74
   0.74% (1 lượt)
75
   0.74% (1 lượt)
77
   0.74% (1 lượt)
78
   0.74% (1 lượt)
79
   2.96% (4 lượt)
81
   1.48% (2 lượt)
82
   0.74% (1 lượt)
83
   1.48% (2 lượt)
86
   0.74% (1 lượt)
88
   0.74% (1 lượt)
89
   1.48% (2 lượt)
90
   0.74% (1 lượt)
91
   0.74% (1 lượt)
92
   2.96% (4 lượt)
93
   1.48% (2 lượt)
95
   1.48% (2 lượt)
96
   1.48% (2 lượt)
97
   2.22% (3 lượt)
99
   1.48% (2 lượt)

Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 20/03/2023

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

56 ( 4 Lần ) Không tăng
04 ( 3 Lần ) Tăng 1
34 ( 3 Lần ) Không tăng
79 ( 3 Lần ) Không tăng
03 ( 2 Lần ) Không tăng
08 ( 2 Lần ) Giảm 1
10 ( 2 Lần ) Tăng 2
22 ( 2 Lần ) Tăng 1
23 ( 2 Lần ) Không tăng
26 ( 2 Lần ) Không tăng
29 ( 2 Lần ) Tăng 2
33 ( 2 Lần ) Không tăng
42 ( 2 Lần ) Tăng 2
44 ( 2 Lần ) Không tăng
48 ( 2 Lần ) Tăng 1
60 ( 2 Lần ) Không tăng
62 ( 2 Lần ) Không tăng
63 ( 2 Lần ) Không tăng
70 ( 2 Lần ) Không tăng
92 ( 2 Lần ) Tăng 1
96 ( 2 Lần ) Không tăng
97 ( 2 Lần ) Không tăng
99 ( 2 Lần ) Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

26 ( 5 Lần ) Không tăng
44 ( 5 Lần ) Không tăng
56 ( 5 Lần ) Giảm 1
63 ( 5 Lần ) Tăng 1
79 ( 5 Lần ) Tăng 1
92 ( 5 Lần ) Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp:

04 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
48 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
63 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
92 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

15      ( 18 ngày )
53      ( 16 ngày )
16      ( 14 ngày )
71      ( 14 ngày )
14      ( 12 ngày )
59      ( 12 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
10 Lần 3
0 7 Lần 2
5 Lần 0
1 6 Lần 2
10 Lần 3
2 14 Lần 7
9 Lần 1
3 12 Lần 1
10 Lần 1
4 10 Lần 2
6 Lần 0
5 2 Lần 2
7 Lần 3
6 9 Lần 4
8 Lần 1
7 7 Lần 0
4 Lần 0
8 6 Lần 2
12 Lần 2
9 8 Lần 0
kLspareroom samantharosen fLoor-crafts musikmasakini x2yachtcharter anticariatadis industriaskLc micheLewweinstein debtfreetribe scigroupbreaks edxmagnetics monsieurhonda deposondisc womansshoppingdirectory davidvandeveLde homeoonLine nuschesewine bahrambeyzaie traveLphotoshots grizzLygary Loveandmoneyband iLcerchiobLu dr-studio